Logga
 

Åsens handelsträdgård startades av Nils Bergström år 1953.

Den huvudsakliga inriktningen i början var grönsaksodling och torgförsäljning.

Verksamheten bedrevs fösta åren i mindre skala med frilandsodling och cirka 200 kvadratmeter växthusodling. Försäljningen skedde till privatpersoner genom torgförsäljning 1-2 gånger i veckan ända fram till 1988.

Odlingen fortsatte drivas som ett familjeföretag och 1957 kom även sonen Roland in i verksamheten och med tiden ändrades inriktningen till att helt bestå av ettåriga sommarblommor.

År 1982 överlämnades företaget till sonen Roland.

Under åren växte ytan från 200 till 1600 kvadratmeter växthusodling och endast aster odlades på friland.

1988 började sonen Thomas att jobba i företaget efter avslutad trädgårdsutbildning. Efter ytterligare expansion behövdes det åter igen personalförstärkning. Valet föll denna gång på Jeanette Karlsson som efter avslutad trädgårdsutbildning studerat vidare till florist. Hon fick därmed ansvaret för blomsterbinderier som nu blev en del av verkssamheten.

2007 tog Thomas och Jeanette över trädgården.

Idag omfattar verksamheten förutom odling av utplanteringsväxter, sommarblommor, cyklamen på hösten, julstjärnor och drivning av tulpaner till påsk även all form av blomster binderier och dekorationer efter kundens önskemål.

Vi jobbar även med planering och plantering av rabatter och krukor stora som små, där sommarblommorna är en viktig del. 

2009 fick Åsens handelsträdgård uppdraget att planera utsmyckningen och leverera växterna till Söderköpings kommuns rabatter. Ett mycket roligt samarbete ihop med Svensk Markservice Norrköping.